Woningmarktonderzoek

VEEL ONDERZOEK VINDT PLAATS OP BASIS VAN OBJECTIEVE GEGEVENS. MAAR SOMS IS HET NOODZAKELIJK OM EEN WONINGMARKTONDERZOEK UIT TE ZETTEN, WAARBIJ MENSEN ONDERVRAAGD WORDEN OVER BIJVOORBEELD HUN WOONWENSEN OF HUN TEVREDENHEID OVER DE WIJK.

Voor woningmarktonderzoek kan gebruik gemaakt worden van een maatwerkenquête, die wordt uitgezet in een bepaald gebied. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van informatie die al beschikbaar is. Een veelgebruikte bron is het Woononderzoek Nederland (WoON), een onderzoek dat één keer in de vier jaar wordt uitgevoerd. Gezien de kosten van het zelf uitzetten van een vragenlijst heeft gebruik maken van het WoON de voorkeur. Maar de keuze voor een van de twee mogelijkheden hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van de juiste gegevens uit het WoON.

Explica heeft veel ervaring met analyses en onderzoeken op basis van het WoON 2012 en het WoON 2015, voor alle belangrijke spelers op de woningmarkt, zoals het Ministerie van BiZa/WWI, provincies, gemeenten, (koepels van) woningcorporaties en ontwikkelaars. Uiteraard kunt nu ook bij Explica terecht voor een analyse op basis van het WoON 2018.
Lees ook WoON 2018

Een woningmarktonderzoek kan worden uitgevoerd op het niveau van een provincie, regio of gemeente, maar ook op het niveau van een wijk, afhankelijk van het doel. Met een woningmarktonderzoek kan inzicht worden verkregen in de woonwensen van woningzoekenden, maar ook in de tevredenheid met de woning en de woonomgeving. Daarnaast gaat het ook om inzicht in de bevolkingsontwikkeling, de inkomensontwikkeling en wordt een relatie gelegd met het geplande woningbouwprogramma.

Een woningmarktonderzoek biedt vooral aanvullende informatie. Het maakt daarom vaak deel uit van een bredere woningmarktanalyse, waarin ook van andere informatiebronnen gebruik gemaakt wordt.