Portfolio

Werkzaamheden Explica

De werkzaamheden van Explica hebben betrekking op het brede terrein van het wonen. Om een beeld te geven van de werkzaamheden hieronder een overzicht van enkele projecten die door ons zijn uitgevoerd.

  • Inzicht in de werking van de sociale huurmarkt in Rotterdam en de rest van de regio. Hiervoor is gebruik gemaakt van de woonruimteverdelingsgegevens en de BRP-gegevens van de gemeente Rotterdam.
  • Periodieke monitor van de woonruimteverdeling in de regio Haaglanden.
  • Samenstellen van een databank met de voorraadgegevens van de corporaties in diverse regio’s. Samenstellen van een digitale atlas met deze voorraadgegevens.
  • Inzicht in wat verschillende huishoudtypen maximaal kunnen betalen o.b.v. NIBUD-normen en wat dat betekent voor de verduurzamingsopgave in verschillende complexen.
  • Effectanalyse doorstroming in de sociale huurmarkt op basis van verschillende scenario’s.
  • Woningbehoefteonderzoeken voor verschillende partijen, waarbij gebruik is gemaakt van het Woononderzoek Nederland (WoON), maar ook van BRP-gegevens van gemeenten.
  • Locatiescans voor ontwikkelaars.
 

Wij werken voor: