Explica, specialist in woningmarktinformatie

Explica is gespecialiseerd in analyse en advies op het brede terrein van het wonen. Over de woningmarkt is veel informatie beschikbaar, maar het op de juiste wijze ordenen, gebruiken en up-to-date houden van deze informatie, op verschillende schaalniveaus, is niet eenvoudig. Explica heeft zich gespecialiseerd in het vertalen van beschikbare informatie naar relevante marktgegevens en managementinformatie. Zowel voor een analyse van de woningmarkt als voor een doorkijk naar de toekomst bent u bij Explica aan het juiste adres.

De werkwijze van Explica is gericht op explicatie: verduidelijken en uitleggen. Een advies hoort niet uit ‘de hoge hoed’ te komen, maar transparant, stap voor stap, toegelicht te worden. Of het nu gaat over de mogelijkheden op een te ontwikkelen locatie, de ontwikkelingen op wijkniveau of de woningmarktontwikkelingen op gemeentelijk of regionaal niveau. Explica staat voor het bieden van inzicht.

Werkvelden

woningmarktonderzoek

Woningmarktonderzoek

Veel onderzoek vindt plaats op basis van objectieve gegevens. Maar soms is het noodzakelijk om een woningmarktonderzoek uit te zetten.

woningbehoefte

Woningbehoefte

Uit het heden en verleden valt veel te leren over de toekomst. Dit geldt voor een regionale woonvisie, maar ook voor een locatiescan.

asset

Asset management

Corporaties hebben zich doelen gesteld, een strategie geformuleerd.
Maar de financiële middelen zijn niet onbeperkt.

monitoring

Monitoring

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt, wat is er de afgelopen 5 jaar gebeurd en wat is momenteel de stand van zaken.

woonruimteverdeling

Woonruimteverdeling

Sociale huurwoningen zijn een schaars goed.
Achter het verhuren van de huurwoningen ligt een stelsel van regels ten grondslag.