Monitoring

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT, WAT IS ER DE AFGELOPEN 5 JAAR GEBEURD EN WAT IS MOMENTEEL DE STAND VAN ZAKEN? EEN GOED MONITORINGSYSTEEM BIEDT INZICHT IN DE ONTWIKKELING VAN WIJKEN, BUURTEN, COMPLEXEN MAAR OOK VAN REGIO’S OF GEMEENTEN. EEN MONITORINGSYSTEEM BIEDT DE JUISTE INFORMATIE OM BELEID TE EVALUEREN EN ZO NODIG BIJ TE STUREN.

De woningmarkt is dan wel geen echte markt, maar toch is het van belang om rekening te houden met de omgeving. Voor elke monitor zijn dan ook meerdere schaalniveaus van belang. Afhankelijk van het doel van de monitor varieert het schaalniveau van nationaal, regionaal, gemeentelijk en wijk- en buurtniveau tot op complexniveau.

Veel monitoren bevatten een brei aan gegevens, zonder antwoord te geven op de juiste vragen. Of zonder van de cijfers relevante beleidsinformatie te maken.

Een goede monitor is opgebouwd uit die indicatoren die daadwerkelijk inzicht bieden in de effecten van beleid, ze vormen een dashboard waarop alle relevante metertjes te zien zijn.